Willy Klein Nijenhuis (74) is dinsdag 27 augustus koninklijk onderscheiden.
Willy Klein Nijenhuis (74) is dinsdag 27 augustus koninklijk onderscheiden. ( Foto's: Rieta van der Linde)

Twee feestjes ineen voor Willy Klein Nijenhuis

  Verenigingen

Neede - Totaal beduusd was ze. Willy Klein Nijenhuis (74) is dinsdag 27 augustus koninklijk onderscheiden vanwege haar veertigjarige carrière als vrijwilliger voor de kerk en het welzijnswerk in Neede.

Burgemeester Van Oostrum reikte de Needse het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau uit in het Achterhuis van de Heilige Caecilia. De Katholieke Bond Ouderen (KBO) afdeling Neede vierde daar haar veertigjarig jubileum. En daar was Willy totaal onwetend op af gekomen. Dát ze er was, was wel begrijpelijk, aangezien Willy veertig jaar geleden aan de wieg stond van deze afdeling.

In 1975 begon ze in de functie van vrijwilliger bij de Heilige Caeciliae, onderdeel van de St. Paulusparochie. Voor deze geloofsgemeenschap was of is ze actief als secretaris van de Parochiële Caritas Instelling, is ze bestuurlijk betrokken bij de werkgroep Seniorensoos en was ze oprichter en voorzitter van de Werkgroep Omgaan met Verlies.

Verder was ze actief als bestuurslid van de Stichting Centraal Loket Zorg en Welzijn Neede, van de werkgroep Busje '75 en van de Stichting Busje 2009.

Meer berichten