"Voorbeelden van deze doelgroepen zijn onder meer mensen met een beperking, ouderen, mensen met dementie en kinderen en jongeren met gedragsproblemen."
"Voorbeelden van deze doelgroepen zijn onder meer mensen met een beperking, ouderen, mensen met dementie en kinderen en jongeren met gedragsproblemen." (Foto: SFB)

Hoe werf je leden uit de bak 'speciale doelgroepen'?

  Verenigingen

Haarlo - De Sport Federatie Berkelland (SFB) houdt op maandag 27 mei haar voorjaarsoverleg bij Prinsen in Haarlo. Na de pauze komt het thema Speciale Doelgroepen aan bod. Dit zal samen met de Werkgroep Aangepast Sporten georganiseerd worden.

John Willemsen van de SFB: "Wij willen bestuurders van verenigingen en andere geïnteresseerden inspireren om verder te kijken dan het werven van de 'geijkte' leden. Ze krijgen informatie en praktische tips over hoe verenigingen hun aanbod kunnen verbreden en speciale doelgroepen kunnen bedienen binnen de eigen club."

Voorbeelden van deze doelgroepen zijn onder meer mensen met een beperking, ouderen, mensen met dementie, kinderen en jongeren met gedragsproblemen, statushouders en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een chronische aandoening.

Willemsen: "Verder bespreken we het concept De Beweegmakelaar, waar de SFB mee aan de slag is gegaan. Wij nodigen iedereen, en met name bestuurders van sportverenigingen, uit om hierbij aanwezig te zijn, maar ook trainers zijn van harte welkom. Van 19.30 tot 22.30 uur bij HCR Prinsen. Opgeven voor 21 mei via info@sportfederatieberkelland.nl of tel. 0545-476727.

Meer berichten