Shani Davis en Wicher Soek bij het clubgebouw van de ijsclub in Borculo.
Shani Davis en Wicher Soek bij het clubgebouw van de ijsclub in Borculo.

IJsclub Borculo 100 jaar: liever vorst dan feest

  Verenigingen

BORCULO - Het zou een feestjaar moeten zijn voor IJsclub Borculo na de jaarwisseling. De club zag in 1919 het levenslicht. Maar slingers worden er niet opgehangen in 2019. "Het is een gewoon schaatsjaar", zegt preses Wicher Soek.

IJsclub Borculo bestaat in 2019 honderd jaar. De jaarwisseling is al over ruim een maand. De schaatsvereniging wil zeker stilstaan bij dat heugelijke feit. Maar een jubileumprogramma is er niet. Het is ook nog maar de vraag of dat er überhaupt komt. "We hebben daar nog niet over gesproken in het bestuur", zegt voorzitter Wicher Soek. De 75-jarige schaatsliefhebber uit Borculo vindt het niet nodig om de spreekwoordelijke slingers op te hangen. "Natuurlijk is wel heugelijk dat de club honderd jaar bestaat. Maar wij zien het toch als een gewoon schaatsjaar, waarin we hopen op vorst, zodat er geschaatst kan worden", zegt Soek.

Zeker is dat er geen jubileumboek zal verschijnen. Niemand heeft zich in de historie verdiept. Veel archiefmateriaal is er volgens Soek niet. Bovendien hebben de leden van het eerste uur inmiddels het tijdige met het eeuwige verwisseld. "Er is wel een plakboek met foto's. Ook moeten er nog knipsels zijn van de oud-voorzitter. Volgens mij heeft de secretaris die in zijn bezit. Maar dat weet ik niet zeker", zegt Soek. De voorzitter weet wel zeker dat zijn vereniging na de jaarwisseling honderd jaar bestaat. Daar kan volgens hem niemand aan twijfelen. "De oprichtingsdatum is bekend. De ijsclub is opgericht op 19 november 1919. Van die beginperiode is weinig tot niets bekend. Het is wel bekend dat de vereniging vroeger een andere naam had. De club heette vroeger ijsclub De Hagen. Geschaatst werd er op andere plekken. De huidige baan aan de Hoflaan is er pas veel later gekomen", weet Soek. IJsclub Borculo is een kleine vereniging. Meer dan tien namen staan er niet op de ledenlijst. "Het bestuur is lid van de club. We zijn wel een vereniging. De club is weer lid van de KNSB", zegt Soek.

IJsclub Borculo hoeft geen leden te werven. De vereniging krijgt inkomsten uit de verkoop van abonnementen. Belangstellenden kunnen een winterseizoen lang schaatsen voor een vast tarief. Die opbrengsten worden gebruikt om de kosten te dekken. Er is bijvoorbeeld wel een clubgebouw. Ook organiseert de ijsclub schaatslessen voor kinderen van de basisschool. "Die lessen zijn altijd in november op de ijsbaan in Deventer. Na vier lessen kunnen de kinderen, als het goed is, schaatsen. We kiezen bewust voor november. Dan kunnen ze schaatsen voordat de winter begint. We hopen natuurlijk op een vorstperiode. De baan is al onder water gezet. Er lag zelfs al ijs op doordat het 's nachts gevroren heeft", zegt Soek. 

Soek is bevriend met voormalig topschaatser Shani Davis. De Amerikaan was al eens op bezoek bij de baan in Borculo. Soek zou het mooi vinden als Davis ook in het jubileumjaar op bezoek komt. "Maar daar hebben we nog niet over gesproken."

Meer berichten