Ruurlose jubilarissen Nierstichting gehuldigd

  Verenigingen

Ruurlo - Onlangs werden de jubilarissen van de afdeling Ruurlo van de Nierstichting gehuldigd.

Op de foto's Gre de Boer (30 jaar actief), Riny Vonk (20 jaar) en Loek Terwee (25 jaar). Op de groepfoto (vlnr) collectecoördinator Grietje Weenk met Netty Arfman (10 jaar), Leni Groote Haar (20 jaar), Carla Lindenschot (20 jaar), Gerrie Stegeman (20 jaar), Erna Flierman (25 jaar) en regiocoördinator Elvira Eggink. Op de foto's ontbreken Anita Lobeek (10 jaar) en Lindy Bakker (25 jaar).

Diezelfde avond was er in het Kulturhus in Ruurlo een avond met twee gastprekers: regiocoordinator van de Nierstichting Elvira Eggink en internist-nefroloog van de Isala Klinieken in Zwolle dr. Joop Offerman. Zij spraken over de geschiedenis van nierziekten en manieren van genezing in het verleden, maar ook over innovaties op het gebied van ziekten, behandeling en transplantatie.

Tijdens de collecte van 16 tot en met 22 september werd er in Ruurlo 4.525 euro opgehaald. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierziekten in de toekomst genezen kunnen worden. De opbrengst uit de collecte helpt om deze ultieme droom voor nierpatiënten te realiseren.

Meer berichten