Foto: Ben Tragter

Waterschap neemt maatregelen tegen loslopende honden

  Toerisme

Borculo - Met ingang van heden is het niet meer toegestaan dat loslopende honden de oevers van de Slinge bij boerderijmuseum De Lebbenbrugge betreden. De verbodsborden zijn door het Waterschap Rijn en IJssel geplaatst. Wandelaars zijn nog altijd welkom, maar hun honden moeten wel aan de lijn.

Enige jaren geleden heeft het waterschap de in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gekanaliseerde Slinge opnieuw ingericht om een ecologische verbindingszone tot stand te brengen. De belangrijkste functie van deze verbindingszone is het opheffen en voorkomen van isolatie van zogenaamde kerngebieden in de Ecologische hoofdstructuur van Nederland, waardoor geprobeerd wordt te voorkomen dat planten- en diersoorten uit die kerngebieden verdwijnen.

Het is de bedoeling dat de kerngebieden van de Graafschap (Noord Achterhoek), Winterswijk en een stukje Duitsland (onder meer Zwillbrocker Venn en omgeving) met elkaar in verbinding worden gebracht. Planten en dieren moeten zich via deze verbindingszone kunnen verplaatsen.

Ter hoogte van de Lebbenbrugge zijn vistrappen aangelegd om de daar gelegen stuw weer passeerbaar te maken voor trekvissen, de beek is vergraven en slingert weer door het Galgenveld. De Slinge loopt nu weer min of meer op de plek waar die vroeger ook heeft gelopen. De beek slingert nu weer door het Galgenveld, waardoor het gebied weer interessant is geworden voor onder meer de ijsvogel.

Op de bodem levende dieren en watervogels die aan de rand van beek broeden werden echter de laatste tijd voortdurend verstoord door loslopende honden. Om de dierenwereld hier meer kans te geven zich te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat er meer rust ontstaat. Vandaar deze maatregel. 

Meer berichten