Leegstand in de Terborgse Hoofdstraat.
Leegstand in de Terborgse Hoofdstraat. (Foto: Roel Kleinpenning)

Achterhoeker vindt aanpak leegstand belangrijkst

  Politiek

Berkelland - Op de vraag wat er de komende tien jaar in deze regio moet gebeuren, kiezen de leden van inwonerpanel Achterhoek Spreekt voor de aanpak van leegstand (74%) als belangrijkste punt van zorg. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het tegemoet komen in woonwensen (56%), de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven (53%) en moeten er kansen komen voor mensen die willen werken (52%).

In maart is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek.

Opvallend is de eensgezindheid in de reacties; als het gaat om de vraag wat er in de Achterhoek de komende tien jaar moet gebeuren kiezen de panelleden uit de zeven gemeenten nagenoeg dezelfde onderwerpen. Achterhoekers tot 40 jaar geven andere accenten aan dan ouderen; zij vinden bereikbaarheid belangrijker en hechter minder waarde aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en de samenwerking met Duitsland.

"Goed dat onze panelleden zo'n duidelijk, eensgezind signaal afgeven", aldus Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board. "Dat is belangrijk, onder meer voor de invulling van de Regio Deal, een partnerschap tussen het Rijk en Regio om de regionale opgaven aan te pakken." Afgelopen november werd bekend dat het Rijk de Achterhoek honoreert met 20 miljoen euro. De Regio Deal wordt rond 1 juni afgerond.

Boumans: "Neem de aanpak van de leegstand. Een ingewikkelde opgave, die jaren in beslag neemt en waarvoor de inzet van veel partijen nodig is. Onze inwoners hebben het met stip op één gezet. Daarmee gaat de Thematafel Wonen en Vastgoed dus aan de slag. In deze Thematafel hebben alle zeven gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen en vastgoed hun krachten gebundeld. Zij zorgen ervoor dat dit onderwerp wordt aangepakt."

De resultaten van het eerste onderzoek van Achterhoek Spreekt zijn te vinden op www.achterhoekspreekt.nl. Sinds twee maanden kan iedereen die in de Achterhoek woont en werkt en ouder is dan 16 jaar lid worden van het inwonerpanel via

achterhoekspreekt.nl

Meer berichten