Oud-Welzijnsraadvoorzitter Kees Koolschijn: "Je zou leegstaande bedrijfsruimten kunnen ombouwen tot woonvormen voor ouderen gecombineerd met ruimtes voor startende bedrijven."
Oud-Welzijnsraadvoorzitter Kees Koolschijn: "Je zou leegstaande bedrijfsruimten kunnen ombouwen tot woonvormen voor ouderen gecombineerd met ruimtes voor startende bedrijven."

Kees Koolschijn nooit meer met adviezen naar het gemeentebestuur

  Politiek

Berkelland - Kees Koolschijn heeft de voorzittershamer neergelegd. De 61-jarige Ruurloër vindt de tijd rijp om afscheid te nemen van de Berkellandse Welzijnsraad. Na tien jaar is het volgens hem beter plaats te maken voor nieuwe mensen. Een opvolger is er niet; de voorzittershamer gaat rouleren.

Koolschijn gaf onder meer gestalte aan de transformatie van de WMO-raad naar de Welzijnsraad. Dat was niet eenvoudig. "De WMO-raad is destijds opgeheven. Het was beter voor een nieuwe constructie te kiezen. In de WMO-raad moesten adviezen vaak teruggekoppeld worden naar de achterban van de organisaties. Daardoor duurde het soms heel lang voordat we een advies konden presenteren. De Welzijnsraad werkt beter. We kunnen sneller adviezen uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders", zegt Koolschijn.

In de Welzijnsraad zitten personen die zich buigen over allerlei vraagstukken, die over het welzijn in Berkelland gaan. Zij overleggen indien nodig met verschillende organisaties, waaronder de seniorenraad en het gehandicaptenplatform. De Welzijnsraad bestaat uit veel minder leden dan de WMO-raad. Koolschijn is werkzaam bij een woningcorporatie en heeft in het verleden als opbouwwerker gewerkt. De Welzijnsraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onder meer het sociale domein. Die adviezen worden meegewogen bij de besluitvorming.

In het verleden werd altijd vergaderd in het gemeentehuis. De Welzijnsraad heeft echter voor een andere aanpak gekozen. "We willen meer de mensen opzoeken. Daarom zijn we naar de kernen gegaan. We vergaderen bijvoorbeeld ook in Noordijk, Haarlo en Beltrum. Het is echter niet zo dat het daardoor meteen veel drukker is geworden. Ik vind het belangrijk de betrokkenheid van de kernen te vergroten. Inwoners kunnen belangrijke zaken aangeven. Ik wil mensen betrekken bij de vergadering. Het is wat dat betreft anders dan bij een vergadering van een commissie of gemeenteraad waarvoor spreektijd aangevraagd moet worden."

Een belangrijk thema de laatste tijd is hoe de zorgzame samenleving gestalte krijgt. De verzorgingsstaat moet een zorgzame samenleving worden. Dat is volgens Kees Koolschijn gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Jonge inwoners vertrekken uit kleine kernen. Maar ze zijn wel nodig om mantelzorgfuncties te vervullen voor de mensen, die steeds ouder worden. In de dorpen wordt nagedacht over nieuwe woonvormen. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Ik ben in ieder geval wel blij met de komst van de N18. Daardoor is het aantrekkelijker geworden om in Berkelland te komen wonen. De werkafstand qua tijd neemt af. Het wonen in het prachtige Berkelland wordt daardoor aantrekkelijker."

Koolschijn zou het toejuichen als grote bedrijfsruimten omgevormd kunnen worden tot woonvormen voor ouderen en ook gecombineerd kunnen worden met ruimtes voor startende bedrijven.

Hij zegt het werk als preses te gaan missen. Toch is het volgens hem goed een stap terug te doen. "Ik zit er heel lang. Op een gegeven moment is een wissel van de wacht beter. Er komt nu meer vers bloed in de Welzijnsraad."

Op vrijdag vrijdag 9 november worden drie nieuwe leden geïnstalleerd. Daarmee telt de Welzijnsraad weer tien leden. Op de achtergrond zal Koolschijn overigens nog wel even actief blijven.

Meer berichten