Logo berkelnieuws.nl


Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor het welzijn van dieren in de vee-industrie.
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor het welzijn van dieren in de vee-industrie.

Gemeente helpt varkenshouders met coaching

  Landbouw / Visserij

Berkelland - De gemeente Berkelland stelt geld beschikbaar voor speciale coachingstrajecten voor 15 varkenshouders. Dit is het vervolg op het preventieproject voor ondernemers met een varkenshouderij, dat de gemeente afgelopen voorjaar is gestart. De gemeente wil daarnaast in overleg met de provincie om het preventieproject uit te breiden om ook de vitaliteit van melkveehouders in kaart te brengen.

In de landbouw zijn de afgelopen jaren vele ondernemingen gegroeid, zonder dat de ondernemer mee is gegroeid. Dit kan zorgen voor persoonlijke, financiële en technische problemen die alleen voorkomen in deze specifieke sector. Om ondernemers in de agrarische sector daarin te ondersteunen en te adviseren, is de gemeente gestart met een preventieproject.

De agrarische coaches hebben de afgelopen tijd 62 keukentafelgesprekken gevoerd bij de ondernemer en zijn gezin. Globaal kan gesteld worden dat er bij hen veel vragen leven over hun toekomst. In totaal zijn er 15 verzoeken om coaching binnengekomen. Coaching helpt om de ondernemer bewuste keuzes te laten maken voor de toekomst. Daarom wil de gemeente deze ondernemers gedeeltelijk tegemoet komen en geld beschikbaar stellen om hen te verder te begeleiden. Als tijdens de coachingstrajecten blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning op andere leefgebieden, wordt er samengewerkt met het Voormekaar team.

De gemeente wil op termijn ook de vitaliteit van melkveehouderijen in kaart brengen. Hiervoor worden nu ook middelen gezocht.

reageer als eerste
Meer berichten