Stichting Fonds 2013 keert ruim 43 mille uit aan Borculose initiatieven

  Financieel

BORCULO - De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft onlangs nieuwe aanvragen om financiële ondersteuning behandeld en daarbij ruim 43 mille toegekend aan zes projecten, veertien evenementen en de aanschaf van drie AED's. Het betreffende allemaal doelen in de voormalige gemeente Borculo.

Er zijn negentien aanvragen behandeld. Hiervan zijn er vijf afgewezen. Totaal werd een bedrag van 4.200 euro toegekend aan: PG de Wijngaard/zaterdagavondcommissie, Gymnastiekvereniging Borchlo, muziekvereniging Amicitia Geesteren, popkoor Sosjaal, ijsclub Borculo, voetbalvereniging DEO, muziekvereniging de Eendracht Haarlo, buurtvereniging Banninkskamp, volleybalvereniging Gemini (twee keer), buurtvereniging Slingestraat, Borchländer Musikanten, Chr. Gem. Zangvereniging de Lofstem en buurtvereniging Lange Wal-Hofstraat.

Er werden zeven aanvragen voor een projectbijdrage ingediend. Zes aanvragen met een totaalbedrag van 38.225 euro, werden toegekend aan: Dorpshuis de Zunnekamp Geesteren (30.000 euro voor energiebesparende maatregelingen en groot onderhoud), Chr. Gem. Zangvereniging de Lofstem (500 euro voor aanschaf partituren en uitgave Jubileumboekje), korfbalvereniging Olympia'22 (488 euro voor aanschaf beamer), Achterhoeks Gemengd Koor Borculo (600 euro voor twee uitvoeringen), Timeless (637 euro voor aanschaf piano) en Historische Vereniging Borculo (6.000 euro voor kunstwerk Meester H.W. Heuvel).

In de vergadering is besloten met directe ingang 350 euro voor de aanschaf van AED-apparatuur toe te kennen, mits de aanschaf middels de website van hartstichting.nl/reanimatie wordt opgestart en ook aan enkele voorwaarden is voldaan. Dit bedrag gaat naar: Stichting AED wijk Elbrink Borculo, Wijk Hambroek en de AED werkgroep van Gelselaars belang en wordt gebruikt voor aanschaf en/of vervanging van een AED en/of training van de gebruikers.

Nieuwe aanvragen dienen voor 31 maart ingediend te zijn via info@fonds2013.nl om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden. Kijk voor de voorwaarden op: www.fonds2013.nl.

Meer berichten