Dit jaar wordt voor de vijfde keer op Hemelvaartsdag een oecumenische kerkdienst gehouden op het erf van boerderij De Klooster.
Dit jaar wordt voor de vijfde keer op Hemelvaartsdag een oecumenische kerkdienst gehouden op het erf van boerderij De Klooster. (Foto: PR)

Dauwtrappend naar de kerk op Hemelvaartsdag

  Cultuur

RUURLO – De oecumenische openluchtdienst op een boerenerf op Hemelvaartsdag is in Ruurlo langzamerhand een traditie geworden. De Raad van Kerken in Ruurlo verzorgt die dienst op 30 mei voor de vijfde keer, ook nu weer op het erf van boerderij De Klooster aan de Batsdijk 4 in Ruurlo.

Het thema luidt dit jaar 'Afscheid nemen bestaat niet'. Voorgangers dominee Henriëtte Bouwman en Jan Vreman leggen op Hemelvaartsdag uit wat zij met dat thema willen zeggen.

Muziek draagt ver

Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo verleent – net als vorig jaar - muzikale medewerking. In de afgelopen jaren was de zang en muziek zelfs op grote afstand nog te horen. Dat zal dit jaar vast niet minder zijn.

Koffie en koek

De dienst begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur worden de bezoekers ontvangen met koffie en koek.

Spirituele wandeling

Vorig jaar werd voorafgaand aan de dienst de mogelijkheid geboden om een spirituele wandeling te maken. De reacties van de deelnemers waren dermate positief, dat besloten is om op 30 mei ook weer te gaan wandelen. Het is niet alleen een gezond alternatief voor een dauwtraptocht, maar het blijkt ook een goede voorbereiding op de dienst te zijn.

Aanmelden? Hoeft niet!

De wandelaars vertrekken om 09.15 uur vanaf boerderij De Klooster en zijn - als het goed is - om 10.00 uur terug; ruim op tijd voor de koffie met koek. Aanmelding vooraf hoeft niet.

Geen regen

Al vier jaar was het mooi weer tijdens de Hemelvaartsdienst. Waarom zou dat dit jaar niet opnieuw het geval zijn? In het - bijna ondenkbare - geval dat het regent, wordt de dienst gehouden in de R.K. Willibrorduskerk aan de Groenloseweg 1 in Ruurlo.

Meer berichten