Truus ten Cate-Peterkamp vierde haar honderste verjaardag tussen gelijkgestemden van CK Jubilate.
Truus ten Cate-Peterkamp vierde haar honderste verjaardag tussen gelijkgestemden van CK Jubilate. (Foto: )

Honderdjarige Truus ten Cate is nog goed bij stem

  Cultuur

Neede - Het is in het 110-jarig bestaan van Christelijk Koor (CK) Jubilate Neede nog niet eerder voorgekomen, dat een koorlid of oud-koorlid zijn of haar honderdste verjaardag vierde. Deze eer viel onlangs te beurt aan erelid Truus ten Cate-Peterkamp.

Op 1 november vierde zij haar honderdste verjaardag. Tussen alle festiviteiten door bracht ze 's avonds een bezoek aan 'haar' koor. Het was voor haar een blij weerzien met vele bekenden uit de periode dat ze actief lid was van het koor, dat toen nog Looft den Heer heette. Vele jaren hanteerde ze de voorzittershamer. Na een korte toespraak door de huidige voorzitter Ineke Nijland kreeg ze een bloemetje aangeboden en zongen de leden voor haar een danklied. Toen bleek dat de jarige nog goed bij stem is, want zij zong vol enthousiasme mee. Dit allemaal onder toeziend oog van zoon en schoondochter.

Tijdens de koffie met een heerlijke traktatie, werden nog vele herinneringen opgehaald. In haar dankwoord gaf de jarige aan dat ze dankbaar is en dat haar bezoek aan het koor tot één van de hoogtepunten van het jaar behoort. De zondag daarna werd de jarige na de morgendienst in de Grote Kerk in Neede, in het bijzijn van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, wederom toegezongen.

Meer berichten