Noortje van Middelkoop (panfluit) en Harm Hoeve (orgel) treden op 22 september op in de Dorpskerk. Foto: Jaco Hoeve.
Noortje van Middelkoop (panfluit) en Harm Hoeve (orgel) treden op 22 september op in de Dorpskerk. Foto: Jaco Hoeve.

Koren openen en sluiten Dorpskerk Openingsweken

  Cultuur

RUURLO - Het Ruurlo's Kamerkoor opent op 19 september de drie weken durende Dorpskerk Openingsweken, waarmee de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem viert dat de Dorpskerk helemaal klaar is voor de toekomst. Het Oost-Nederlands Kamerkoor sluit op 11 oktober de openingsweken met een openbare repetitie. Daartussen zijn er zo'n 20 andere activiteiten.

Het programma van de drie openingsweken is nu helemaal rond. Elke activiteit wordt toegelicht op www.pknruurlobarchem.nl. De Werkgroep Dorpskerk Openingsweken coördineert het totale programma.

Peter van der Heij, namens de werkgroep: "Koorzang en muziek zijn de rode draad door de drie openingsweken. Maar juist in combinatie met een aantal geheel andere activiteiten is er sprake van een afwisselend programma waarin ieder wel iets vindt dat de moeite waard is. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie, wij stellen de kerk beschikbaar. Het is leuk om te zien hoe men elkaar weet te vinden. Koren maken afspraken over het delen van een podium."

Maatschappelijke markt

Ineke van Rheenen heeft ruim 30 maatschappelijke organisaties bij elkaar gebracht. Zij presenteren zich op 28 september. De predikanten in Berkelland willen mensen helpen om meer te genieten van het leven. Zij organiseren de eerste Berkellandlezing onder de titel 'Hoe maak je van je leven een kunstwerk' (al of niet vanuit bijbels perspectief). Bij succes volgen er meer lezingen.

Vroeger

Ds. Gaastra heeft het initiatief genomen om alle mensen die tussen 1960 en 1975 belijdenis van het geloof hebben afgelegd in de Dorpskerk uit te nodigen om naar de kerkdienst op 30 september te komen. Er zijn 325 mensen uit die periode getraceerd. Ze kregen allemaal een uitnodiging en nu stromen de aanmeldingen binnen. Waarschijnlijk is de kerk veel te klein voor zoveel mensen. Meer dan 250 stoelen zijn er niet. Hoe ze dat gaan oplossen is nog niet duidelijk. Die zondag zal er in elk geval niet worden geklaagd over teruglopend kerkbezoek. Een week eerder is er kerkdienst, waarin de officiële heropening wordt gevierd.

Jan Vayne en Elly & Rikkers

De concertagenda is overvol in september. Heel bijzonder wordt het concert van Noortje van Middelkoop (panfluit) en Harm Hoeve (orgel) op 22 september. Elly & Rikkert moeten op 29 september concurreren met tangomuziek in het Kulturhus. Een dag later zal Jan Vayne een publiekstrekker blijken te zijn. Samen met Irene Venderbosch uit Ruurlo zorgt hij voor afwisselende middag met muziek op de vleugel. Diverse koren geven concerten. Sophia's Lust nodigt iedereen uit om een avondje mee te spelen.

Succes

"Begin dit jaar ontstond het idee om de nieuw ingerichte kerk gratis ter beschikking te stellen aan iedere organisatie met een goed idee om mensen kennis te laten maken met de Dorpskerk. Ik denk niet dat iemand toen dit succes zag aankomen. De ideeën kwamen uit alle hoeken, veelal van organisaties die geen binding hebben met een kerkgenootschap. We gaan drie heel mooie Dorpskerk Openingsweken meemaken. Kies maar vast je favoriete activiteiten op www.pknruurlobarchem.nl en zet de data in je agenda!", aldus Peter van der Heij.

Meer berichten