Logo berkelnieuws.nl


Nestkasten voor steenuilen, herstel van de zeven bömkes op de es (foto), bloemrijke bermen voor bijen, jeugd betrekken bij landschap of meer bankjes in het buitengebied? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Geesteren? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Geesteren
Nestkasten voor steenuilen, herstel van de zeven bömkes op de es (foto), bloemrijke bermen voor bijen, jeugd betrekken bij landschap of meer bankjes in het buitengebied? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Geesteren? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Geesteren (Foto: Jaap de Boer)

Infoavond Levend Landschap Geesteren: Nestkasten en bijentrekkers

  Cultuur

Geesteren - Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, de jeugd betrekken bij landschap of meer bankjes in het buitengebied? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Geesteren? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Geesteren op dinsdag 24 oktober vanaf 19.30 uur in Zalencentrum Baan aan de Dorpsstraat 6. Gastheer is Geesterens Belang.

Geesteren heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Geesterens Belang in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Geesterens Belang is benieuwd naar ideeën en wensen. Op basis van de aangedragen ideeën gaan bewoners samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan de slag om deze wensen zo veel mogelijke te realiseren. Voor één onderwerp binnen Levend Landschap zijn de voorbereidingen reeds getroffen: Geesteren in het Groen. In het voorjaar van 2018 wordt gestart met dit beplantingsproject gericht op particulieren gronden in het buitengebied.

Ben u verhinderd op 24 oktober, maar heeft u wel ideeën, stuur deze dan op naar Jaap de Boer van Geesterens Belang via boer3@caiway.nl.

Levend Landschap Geesteren wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berkelland en de Provincie Gelderland.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox