Foto: Majorie Nijbroek

Boerengeweld - Column Marcel Stroet

  Column

Een paar daage geleden kreg ik een appje. Ie wet wal, dat is `n berichtje via de telefoon. Een heel verhaal. Een kameroad van mien den boer is, had de pette luk scheef op de kop stoan. Ik citeer efkes:

'Goedendag, wij zijn `t meer dan zat door politici, in de media en deur activisten weggezet te worden als milieuvervuilers en dierenmishandelaars. Wij zijn de onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties zat, waardoor velen van ons in ernstige problemen zijn gekomen.'

De boeren bunt `t dus helemoale zat en dit is nog moar `t begin. In Den Haag kunt ze zich alvast in de hande vrieven, want de boeren komt in de beene of better e zeg: ze komt deran met de trekker um te protestear`n. Allemoale ne onwieze aal`nkoare achter den trekker en spuiten moar, zul ik zeggen. Ze goat `t Binnenhof toch verbouwen en doar wurdt dan wear neet op `n paar stuuver e kekken. Der is noe al een architecht noar hoes e stuurt met 2,7 miljoen euro tekengeld. Het was allemoale te chique. Noe mag der `n ander tekenen, moar dan wat goedkoper, moar rekken derop onder de 10 miljoen doo ie doar neet vulle. Achteraf kump der ok altied nog ne bonne noa van `t mear- en extra wark. Smieten met ons belastinggeld.

Zo zult de boeren zich ok vaste veulen at ze dat allemoale heurt of al wal wet. De regering had veurig joar al ne bok e maakt met de energielasten en volgend joar goat ze umleege. Mooi is dan um te heuren as `t dan wear neet deurgeet, dan bunt dat loze beloften. Wat bunt loze beloften? Juust gelal. Moar politiek klunk dat mooier as ie zegt: 'dat bunt loze beloften', as dat ie zegt: 'ik heb oet de nekke zitten lullen'. Ze stapt wal blie in `t vliegtuug op Schiphol um in Brussel of woar dan ok te vergaderen. Vliegtuuge de grootste vervuilers en dat allemoale zonder dat ze alle vergunningen in orde hebt. Doar zakt oe de pette toch van oaver de oarne? Ik denk dat ik met de boeren met goa, ik heb nog wal `n aal`nschep liggen.

Meer berichten