Foto: Majorie Nijbroek

Column Marcel Stroet: Van Nee noar Reetmolle...

  Column

Las veurige wekke met verbazing hoe lange at dee wegwarkers der oaver doot um `t stukske weg kloar te maken van Nee noar Reetmolle. Ze hebt minsten de tied neudig tut 2 november. Joa, tut 2 november! Ik dach bie mienzelf: wat een geklungel. De N18 is met stoom en kokkend water kloar e maakt, moar de kleddekes maakt ze warm op kold vuur. Ik wet neet wat ze allemoale onder dee weg wilt verstoppen, moar `t kan vast gin daglech verdreagen.

De reden was dat ze hier neet snachts an kunt warken, want dan zollen de anwoonende leu tevulle wakker liggen. Moar `t liekt mien dat ie um 7.00 uur begint en stief vedan goat tut 21.00 uur dat ie dan `n bult kunt verzetten. Ik zal der wal gin benul van hemmen, moar `t klunk mien wal as geklungel in de oarne.

Vrogger had ie bie ons in `t darp een team van vear gemeentewarkers. Ze werden deur menigeen neet veur vol an e zeene. De kearls warkten - of wazzen - altied hearlijk in de boetenloch. De leste joaren hadden ze zelfs een eigen koffiekeetje. Zo noe en dan zatten ze den bie ons op de duukers um de beume te sneuien.

Altied tegen 9 uur ging der één van hun noar de keet um koffie te zetten. Tegen half tiene werd der dan e schaft en kroppen ze met zien veer`n in de keet. Tegen good tien uur kroppen ze der wear oet. Mien moo zag ze dan veurbie loop`n deur `t kökkenraam en klopte op de roete en zei: kearls wol ie nog efkes ne komme koffie drinken? En geleuf `t of neet, de kearls bedachten zich niks en schoaven an toafel an. Eene van hun zeg onder `t koffiedrinken: 'Joa, ik wet wal dat de leu denkt dat wij neet vulle oetvret, moar dat krieg ie as ie hele daage in `t zicht warkt.'

Meer berichten