Foto: Majorie Nijbroek

Column Marcel Stroet: De dree wiezen

  Column

Ik zoog in de krante stoan oaver de divarse kerstspellen dee de der oaveral e spult werden met de kasdaage. Zo heb ik doar op de leagere schoole ok ne keare an met e doane, moar wij deden dat op 6 januari, zeg moar met dat de wiezen der an komp. Een van de nonnen woarvan wij lesse kreggen had beslotten um dat op 6 januari te doon, want earder mochten de dree wiezen neet bie den stal stoan. Het oefenen mos dan ok `n paar kear in de vakantie gebeur`n. Wij spolden de beelde dee de koster dan kloar zat veur op `t altoar. As de koster dan vot was, begonnen wij as beelden met mekaere te proaten.

De nonne had een van ons an e wezen um `t karsverhaal te vertellen. Loat dat der noe net eene wean den de naam Jozef neet kon oetsprekken. Iedere keare wear zei he Jofez. De nonne helg en he kreg der good van langs. He op hoes an en oefen op den naam. De dag later zei he in plaats van Jozef Jozes. Kearl wat was de nonne te passe! Ze sloog hum met de platte hand op de oarne. Wij as beelden stonden te trillen op de beene. Op den zelfden dag werd ik an e wezen um dan moar `t verhaal veur te dreagen.

Het oefenen ging prima en de nonne was tevreaden. Toen de veurstelling mos beginnen zat de karke lieke vol met volk. Het spel begon en ik begon veur te leazen. Het ging allemoale prima tot ik bie Jozef kwam. Ik kon het neet loaten um den natuurlijk Jofez te neumen. Vanachter den karsboom in de karke sprong de nonne zowat oet heur vel. Kearl, dat heb ik noatied e wetten in de sacristie kreag ik een paar fatsoenlijke meppen um de oarne. De pastoor zoog dat en zei: nou, nou zuster moet dat zo? Joa, zeg de zuster, want wie niet horen wil, moet maar voelen. He sprok den naam Jozef extra verkeard oet um mien te ploagen. Is dat zo? vrog de pastoar mie. Ik woagen de pastoar neet an te kieken en zei met troane in de oog`n: nea, ik wol eigenlijk Jozes zeggen.

Met dat ik dat e zeg had bun ik der as ne haaze vandeur e goane op hoes an. Ik heb de rest van `t schooljoar gin good mear kunnen doon bie de nonne en kwam geregeld met rooie oarne thoes.

Meer berichten
Shopbox