Is jongere én gemeente gebaat bij inzet praktijkondersteuner?

Berkelland - De Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POHJ) wint terrein in Berkelland. Steeds meer huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner die zich speciaal op jeugd richt. De gemeente Berkelland faciliteert en financiert deze ondersteuning aan huisartsen. De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken of de inzet van de praktijkondersteuner daadwerkelijk het gewenste effect heeft.

In de praktijk meldt ongeveer driekwart van de ouders of opvoeders zich bij de huisarts als er sprake is van psychosociale problematiek in het gezin. Het blijkt dat het niet zo gemakkelijk is om psychosociale en psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig te onderkennen en daarbij passende ondersteuning in te zetten. De inzet van een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in jeugd, kan de huisarts hierin ondersteunen. De praktijkondersteuner heeft expertise op het gebied van jeugdproblematiek en een brede blik op de omgeving van het kind.

Door deze samenwerking verwacht de gemeente dat jeugdproblematiek eerder en sneller gesignaleerd wordt en dat kinderen en jongeren de hulp ontvangen die nodig is. Tegelijkertijd hoopt de gemeente daarmee ook hogere kosten te voorkomen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Bij de gemeente Berkelland hebben de Voormekaarteams in de verschillende kernen daarin een belangrijke rol. De zelfstandige verwijsfunctie van de huisarts, jeugdarts en kinderarts naar kind- en jeugdhulp is gebleven en verankerd in de Jeugdwet. Dit betekent dat zij bij kind- of opvoedproblemen zelf direct kunnen doorverwijzen naar specialistische hulp.

Verantwoordelijk wethouder Marijke van Haaren: "In Berkelland zien we vanaf de start van de pilot in 2017 positieve ontwikkelingen bij de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd. Sinds 2018 is een praktijkondersteuner werkzaam in Beltrum, sinds vorige maand in Ruurlo en later dit jaar volgt een soortgelijke samenwerking met de huisartsen in Eibergen. Met een huisartspraktijk in Borculo zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt. En ook in andere gemeenten werpt de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd zijn vruchten af. Omdat de financiering van het project in 2021 afloopt, willen we monitoren of deze manier van samenwerking echt de gewenste effecten heeft. De verwachting is dat hier halverwege 2020 duidelijkheid over komt en wat dit betekent voor de doorgang van dit project."

Meer berichten