Foto: Sonja Grooters 

Vogelaars komen van heinde en verre naar Needse Achterveld

Neede - Zo'n 25 personen er zondagmorgen helemaal klaar voor om met vier gidsen vogels te gaan spotten in het Needse Achterveld. In het kader van de Nationale Vogelweek (11 t/m 19 mei) konden mensen zich voor deze ochtend inschrijven via Vogelbescherming, maar men kon zich ook 's morgens melden op de parkeerplaats in het Achterveld. Deelnemers kwamen letterlijk van heinde en verre. Er waren er bij uit Amsterdam en Bunnik.

Typische vogels voor het Needse Achterveld zijn de geelgors en de boompieper. De geelgors, waarvan het mannetje opvallend mooi geel gekleurd is, liet zich regelmatig horen met zijn bekende deuntje. De boompieper liet zich ook horen en zien. Het vogeltje heeft een kenmerkende zang, zit vaak hoog in boom, vliegt even omhoog en laat zich tijdens zijn zang als een parachuutje omlaag glijden om zijn liedje weer opnieuw te zingen.

Door de zon en de mooie blauwe lucht waren de vogels goed door de verrekijkers waar te nemen en konden de fotografen mooie plaatjes schieten. De vogelaars zagen onder meer de raaf, wespendief, roodborsttapuit, appelvink, boomleeuwerik en tureluur. Geweldig goed waren de spechten vertegenwoordigd: de activiteiten bij het nest van een middelste bonte specht en van een kleine bonte specht konden prima worden gevolgd.

Meer berichten