Berkelland heeft sinds kort een nah-café. Op de foto oprichter Jan Hulshof. Voor dit soort 'verbindende initiatieven' is er vanaf komende zomer een speciaal potje.
Berkelland heeft sinds kort een nah-café. Op de foto oprichter Jan Hulshof. Voor dit soort 'verbindende initiatieven' is er vanaf komende zomer een speciaal potje. (Foto: Franklin Veldhuis)

Berkellands Noaberfonds: 100.000 euro per jaar voor leefbaarheid

Berkelland - Er komt een Berkellands Naoberfonds met als doel de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Jaarlijks is er een budget van 100.000 euro beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen of stichtingen of andere organisaties. De gemeenteraad moet dit besluit van B en W nog wel bekrachtigen.

De Ideeën leveren een positieve bijdrage aan de Berkellandse samenleving en hebben aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt. Ook zijn ze als het even kan overdraagbaar naar andere kernen van de gemeente en hebben geen winstoogmerk. Het minimale bedrag voor een bijdrage uit het fonds is 250 euro en het maximale bedrag is 25.000 euro

Er komt een onafhankelijke adviescommissie met daarin vijf inwoners en een vertegenwoordiging van de gemeente. Deze commissie geeft advies vanuit hun brede maatschappelijke blik. Bij aanvragen boven de vijf mille zal op basis van het advies van deze commissie het college een besluit nemen. Voor kleinere aanvragen kent de commissie zelf de bijdrage toe. Binnenkort start de werving inclusief sollicitatiegesprekken voor leden van deze commissie.

Uit de aanmeldingen maakt de gemeente een selectie van inwoners op basis van geografische verspreiding en met verschillende expertises en netwerken in relatie tot de regeling. De deskundige commissie zal alle ingediende ideeën maandelijks beoordelen.

Voor iedereen met een plan is het mogelijk om gebruik te maken van een wekelijks spreekuur in het gemeentehuis. Inwoners worden op weg geholpen met het indienen van een aanvraag. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners zelf organiseren en waarbij men zelf tijd, middelen en menskracht inbrengt. Een andere voorwaarde is dat het activiteiten betreft die leiden tot meer sociale interactie en binding tussen inwoners.

Aanvragen voor het aanpassen van gebouwen, zonder nieuwe activiteiten worden niet gehonoreerd en ook plannen voor tentoonstellingen of optredens zonder directe relatie met inwoners komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de openstelling van het Berkellands Naoberfonds.

Meer berichten