Foto's: Henk ter Horst

Natuurvrienden helpen bedreigde bij een handje

Rekken - Tientallen mensen uit Rekken en omgeving kwamen zaterdag naar boerderij De Dennenkamp tussen Rekken en Haaksbergen voor een bijenwerkdag. Ze bouwden bijenhotels, zaaiden gewaszaad en planten struiken aan in de nabijheid van het erf. Waarom? Omdat de wilde bij het moeilijk heeft. Door de intensieve landbouw en onze nette tuintjes is er voor de bij te weinig leefruimte en voedsel te vinden. En da's ernstig, want bestuiving door insecten is noodzakelijk voor de meeste gewassen. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) had zaterdag samen met de Rekkense boerderij een programma in elkaar gezet voor de bezoekers. Deze mensen waren er omdat ze hart hebben voor de natuur in het algemeen, en omdat ze zelf thuis een goed bijenbiotoop willen aanleggen. Tips van deskundigen zijn daarbij van harte welkom. Namens de SLG was Nomi Havelaar aanwezig met een aantal studenten van de Warmonderhof, een opleidingsinstituut voor biologisch-dynamische landbouw in Dronten. "Wij zochten hier in de regio een boerderij voor dit project. Ik heb gewoon gegoogled en toen ik met boeren Piet en Liesbeth Schagen sprak, was er direct een klik. Daarbij is deze boerderij perfect voor dit project. Het is hier mooi rommelig, maar zonder dat het de bedrijfsvoering in de weg zit. Bijen zijn gebaat bij hoekjes, waar wilde planten en struiken nog de kans krijgen of waar een stapel klinkers niet wordt opgeruimd, maar juist plek biedt aan nestelende hommels."

In het rivierengebied heeft de stichting de vleugels al verder uitgeslagen en zijn er zelfs werkgroepen die de wilde bij een handje helpen. In de Achterhoek is de stichting nog nauwelijks actief. Dit is een soort try-out. Begonnen is vorig jaar al met de aanleg van een biotoop op de boerderij met bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen en in fase twee en drie wordt de omgeving aangepakt, zodat de bij 'uitstapjes' kan maken. Havelaar: "Sommige bijen hebben een actieradius van slechts enkele tientallen meters. Binnen die straal moeten ze voedsel en water vinden en hun eitjes leggen. Veel wilde bijen leggen hun eitjes in gaatjes in de grond of in plantenstengels. Wij bouwen die omstandigheden nu na met zogeheten 'bijenhotels'." Die zijn te koop in allerlei winkels, maar zijn ook zelf te maken. Dat laatste is natuurlijk veel leuker. Dat gebeurde zaterdag dan ook met veel enthousiasme door jong en oud.

Meer berichten