Foto: Peter Eekelder

Geef wilde bijen de ruimte met hagen en bosjes

REKKEN - "Wilt u meer wilde bijen en biodiversiteit in uw eigen leefomgeving? Dan bent u van harte welkom op de bijenwerkdag in Rekken!" Dat laat de Stichting Landschapsbeheer Gelderland weten. De stichting verzorgt op zaterdag 23 februari een bijenwerkdag op het erf van biologische zorgboerderij de Dennenkamp.

Samen met cliënten van de zorgboerderij en bewoners uit de buurt wordt een bloemenstrook ingezaaid en een groot insectenhotel gemaakt. De deelnemer krijgt allerlei tips en inspiratie om in zijn of haar eigen omgeving iets extra's te doen voor bijen en andere dierlijke bewoners. De bijenwerkdag vindt plaats van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur aan de Van Ouwenallerlaan 17 in Rekken. Voor koffie, thee, koek en soep wordt gezorgd. Na afloop krijgt de deelnemer een biologisch gekweekte bijenplant mee naar huis. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@landschapsbeheergelderland.nl

Deelnemers aan de bijenwerkdag zien inspirerende voorbeelden op het erf De Dennenkamp hoe ze hun eigen leefomgeving kunnen inrichten voor meer bijen en andere dieren. Men leert over inrichting en beheer van landschapselementen zoals bijenhagen en -bosjes. En men krijgt tips om in de eigen omgeving toe te kunnen passen.

De bijenwerkdag in Rekken maakt deel uit van het project Bloeiend Bijenlandschap Berkelland. Dit project heeft als doel om het leefgebied van wilde bijen te verbeteren. Ook andere dieren profiteren daarvan. Samen met agrariërs, bewoners, gemeente, bedrijven en lokale organisaties bouwt Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan een bloeiend landschappelijk netwerk. Door middel van aanplant en ecologisch beheer ontstaat op de Dennenkamp een groot wildebijenbiotoop. In de omgeving van deze zorgboerderij liggen kansen om dit bijenlandschap verder uit te breiden. Betrokkenen kunnen daar goed bij helpen. Info:

landschapsbeheergelderland.nl

Meer berichten