Foto's: Franklin Veldhuis

Zagen, hakken en knippen langs de Berkel

REKKEN - Een tiental Rekkenaren was zaterdag van de partij langs de Berkel bij Rekken om grote en kleine wilgjes te kappen. De boompjes kunnen, als ze ongebreideld blijven groeien, de rivier belemmeren in haar tocht van Billerbeck naar Zutphen. Vroeger bestonden de oevers volledig uit gras. Bomen zijn aangeplant om de natuurlijke diversiteit te vergroten, maar ze mogen niet de overhand krijgen.

De houthakkers waren zaterdag heel blij met een paar droge uren tussen de vele buien door. Op dat moment konden zij de handen uit de mouwen steken. 

Jimmy Kemink, die de Rekkense Berkeloevers beheert met z'n groenbedrijf O'Hara, en lokale ecoloog Gerard Lubbers trekken de kar tijdens deze natuurwerkdagen.

Gerard Lubbers: "Ik monitor de flora en fauna in het gebied tussen de grens en de stuw bij Rekken. Het beheer bestaat uit het begrazen met schapen en een paard, het maaien van ruigten en het kappen van bomen en houtige opslag. Dat laatste doen we sinds enkele jaren met een klein groepje vrijwilligers uit Rekken. Het gaat vooral om het kappen van opslag van wilgen pal langs het water, zodat de doorstroming gegarandeerd blijft. We houden daarbij rekening met de aanwezige natuurwaarden. Zo proberen we bijvoorbeeld her en der struiken en bomen met overhangende takken te laten staan als vislocatie voor de ijsvogel en voor het bieden van luwte voor vleermuizen die boven het water jagen op muggen en andere insecten. Jaarlijks maken we samen met het waterschap Rijn en IJssel, eigenaar van de gronden, een rondgang en bespreken we onze beheerresultaten en aandachtspunten."

De opzet is om de werkgroep uit te breiden. Dus wie zin heeft om in de periode van oktober tot maart op een zaterdagmiddag een keertje mee te helpen, mag het Jimmy en Gerard laten weten.
 

In februari wordt er weer zo'n middag gepland. Wie doet er mee? Info via info@oharabegrazing.nl

Meer berichten