Foto:

Livio zoekt 'Medewerkers mooie dag'

Berkelland - Vanaf 1 januari 2019 verwelkomt Livio een 'nieuwe' groep medewerkers: de 'medewerker mooie dag'. Deze medewerkers leveren samen met de vrijwilligers, welzijnsmedewerkers, zorgprofessionals en (para)medici een bijdrage aan het welbevinden en leefplezier van de cliënten.

Het begon allemaal in 2016 toen Hugo Borst en Carin Gaemers besloten om samen ten strijde te trekken om de zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen te verbeteren. Borst en Gaemers schreven een brief naar de toenmalige staatssecretaris Martin van Rijn over de ouderenzorg in Nederland. Dit leidde in 2017 tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De hoofddoelstelling van dit kader is er voor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle (verpleeghuis)cliënten. Minister de Jonge heeft aangegeven dat dit kwaliteitsbudget vanaf 1 januari beschikbaar komt.

De woonzorgcentra, verpleeghuizen en de kleinschalige woonvormen van Livio ontvangen ook deze extra gelden. Met medewerkers, cliëntenraden en de ondernemingsraad is de afgelopen tijd gesproken hoe deze gelden te besteden. Dit heeft geresulteerd in onder andere deze nieuwe functie. Samen met de huidige medewerkers en vrijwilligers leveren ze een bijdrage aan een waardevolle dag voor de cliënten.

Belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden bij via livio.nl/mooiedag

Meer berichten