Vijf Berkellandse afdelingen van de Zonnebloem gaan meer samenwerken om daadkrachtiger te worden. Hierboven de bestuurders.
Vijf Berkellandse afdelingen van de Zonnebloem gaan meer samenwerken om daadkrachtiger te worden. Hierboven de bestuurders. (Foto: )

Afdelingen Zonnebloem slaan handen ineen: 'Samen zijn we sterker'

Berkelland - Een aantal afdelingen van de Zonnebloem in de gemeente Berkelland is met elkaar een samenwerkingsverband aangegaan. De afdelingen Beltrum, Rekken, Eibergen, Ruurlo en Borculo-Haarlo hebben besloten in de toekomst een aantal activiteiten gezamenlijk te organiseren. Hoewel niet alle afdelingen in de gemeente zich hebben aangesloten lag het voor de hand het samenwerkingsverband (swv) de naam Swv Zonnebloem Berkelland mee te geven.

De Zonnebloem heeft als motto: 'Er kan zoveel meer dan je denkt'. Dat willen ook de afdelingen in de gemeente Berkelland waarmaken. Een belangrijke activiteit is het bezoeken van mensen met een lichamelijke beperking, die daardoor in een isolement dreigen te raken. Een veel grotere groep van vooral oudere mensen ziet elke keer weer uit naar een activiteit waarbij gezelligheid, samenzijn de belangrijkste reden is zich daarvoor op te geven.

"En dat is precies de aanleiding geweest om te zoeken naar samenwerking", zegt Frieda van Enk van de afdeling Eibergen. "Waar kunnen we elkaar van dienst zijn, hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken?" De afdelingen gingen met elkaar om tafel om te zien waar de activiteiten raakvlakken hebben, waar ze verschillen of overlappen. Vooral 'kleine' activiteiten zijn vaak toegesneden op de lokale deelnemers. Activiteiten die zich niet kunnen verheugen in een heel grote belangstelling zijn juist daarom geschikt om er samen de schouders onder te zetten. "Zo zijn we voorzichtig begonnen met het organiseren van kleine klassieke concerten", vult Koos Luurs van de afdeling Ruurlo aan. Voor de tweede keer werd dit jaar een concert georganiseerd in de synagoge van Borculo. En dat werd enthousiast ontvangen door een veel groter aantal muziekliefhebbers dan de eerste keer. Datzelfde geldt voor het bezoek aan een museum. "Een bus krijgen we niet vol met kunstliefhebbers van maar één afdeling", weet Luurs uit ervaring.

De samenwerking behelst meer. Vanwege de vergrijzing is deskundigheidsbevordering middels cursussen gewenst. Het herkennen van beginnende dementie is een sprekend voorbeeld. Het organiseren van dergelijke cursussen voor een aantal Zonnebloem-afdelingen gezamenlijk ligt daarbij voor de hand.

"Het moeilijkst is om jongeren met een lichamelijke beperking te bereiken", merkt Femke van Leeuwen van de afdeling Beltrum op. "We willen ze graag leren kennen en onderzoeken wat we als Zonnebloem voor hen kunnen betekenen, maar we weten dat deze groep zijn eigen weg vaak weet te vinden, vooral vanwege social media."

Een ander speerpunt is het meer samenwerken met andere groeperingen, die actief zijn op de markt van welzijn en geluk en vergelijkbare doelstellingen hebben.

Meer weten? Stuur een mail naar borculozonnebloem@gmail.com of bel met Ton van Uem, 0545 272754.

Meer berichten