Foto:

Geesternaren, koop één boom en geniet er van negentwintig

Geesterens Belang en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan - op verzoek van de Gemeente Berkelland - boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen - met name fruitbomen - en struiken aan te planten op hun erf. Op woensdag 13 juni wordt hiervoor een informatieavond gehouden bij zaal Baan in Geesteren. Aanvang: 19.30 uur.

Geesteren - Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als houtsingels, bosjes, hagen, elzensingels of knotbomen aangelegd worden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Dit project is één van de uitkomsten van Levend Landschap Geesteren.

Jaap de Boer is inwoner van Geesteren: "Het zou mooi zijn als ook veel boeren in ons buitengebied meedoen, al was het maar met een boom per bedrijf. Want dan hebben zij ieder voor zich misschien last van een boom maar kunnen ze tegelijkertijd genieten van 29 bomen (het aantal boerenbedrijven in Geesteren, red.) die het landschap van Geesteren verfraaien."

In de loop der tijd zijn veel landschapselementen achteruitgegaan, met name de houtsingels in het kampenlandschap en struweelhagen in de beekdalen. In het project Geesteren in het Groen worden de inwoners van het buitengebied van Geesteren in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein.

Tijdens de speciaal op Geesteren toegesneden informatieavond op 13 juni wordt het project nader toegelicht en vertelt SLG meer over streekeigen beplanting en over de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. Na de informatieavond wordt er een groenspreekuur georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Aan het begin van de winter ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van Geesteren landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn. De Provincie Gelderland is medefinancier. Kijk voor meer informatie op

www.landschapsbeheergelderland.nl

Meer berichten