Aan de Haaksbergseweg in Neede komen 22 gasloze woningen, die ook nog eens bijna energieneutraal zijn. Henk Meulenkamp: "We bieden deze woningen aan onder de huurtoeslaggrens en daarmee zijn ze bereikbaar voor onze doelgroep."
Aan de Haaksbergseweg in Neede komen 22 gasloze woningen, die ook nog eens bijna energieneutraal zijn. Henk Meulenkamp: "We bieden deze woningen aan onder de huurtoeslaggrens en daarmee zijn ze bereikbaar voor onze doelgroep."

ProWonen bouwt 22 gasloze woningenaan Haaksbergseweg

Neede - Aan de Haaksbergseweg in Neede komen 22 gasloze woningen, die ook nog eens bijna energieneutraal zijn. Henk Meulenkamp, directeur van wooncorporatie ProWonen, is er trots op: "Het gaat om zes levensloopgeschikte woningen, waarbij alle belangrijke vertrekken zonder traplopen te bereiken zijn en zestien gezinswoningen."

Vanaf dit jaar ontwikkelt ProWonen nieuwe woningen volgens de Bijna Energie Neutrale Gebouwen-normering, terwijl dat eigenlijk pas vanaf 2020 moet. In 2050 moeten woningen volledig CO2-neutraal zijn. Meulenkamp: "ProWonen ontwikkelt daarom vanaf nu nieuwe woningen ook standaard gasloos. Bij nieuwbouwprojecten die al uitgevoerd worden, kijken we of aardgasloos nog tot de mogelijkheden behoort. Ook onderzoeken we dit jaar wat de mogelijkheden zijn als we groot onderhoud uitvoeren."

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos is blij met deze primeur: "Deze nieuwe woningen zijn niet alleen duurzaam in gebruik, maar ook toekomstbestendig en dat maakt ze ook duurzaam. Het zijn de juiste woningen op de juiste plaats én voor de juiste doelgroep. Er wordt wel gezegd dat er niet meer gebouwd wordt, dat we vastzitten. Dat klopt niet helemaal; er wordt weliswaar niet veel bijgebouwd, er wordt des te meer gekeken naar de juiste inbreiding. Hierbij gaat het om het vervangen van woningen die niet geschikt zijn voor de plaats of de doelgroep. Zoals de duplexwoningen die eerder aan de Haaksbergseweg stonden; deze voldeden niet meer aan de wensen van toekomstige huurders en er waren al teveel kleine woningen in Neede."

Nu komen er dus 22 woningen bij. Meulenkamp: "We hebben eerst afgewacht hoe de marktsituatie na het gereedkomen van het wijkplan De Berg zou zijn. Het blijkt dat er nog behoefte is aan huurwoningen dichtbij het centrum. We bieden deze woningen aan onder de huurtoeslaggrens en daarmee zijn ze bereikbaar voor onze doelgroep."

Op 26 februari kregen omwonenden de beelden al te zien. Zij hebben immers lang moeten wachten op nieuws. Zeker toen het gerucht rond ging dat er helemaal niet meer gebouwd zou worden, waren de reacties niet van de lucht. Meulenkamp: "Gelukkig hebben ze positief gereageerd. Zij vinden de beelden er goed uitzien. Wel werd de vraag gesteld waarom het zo lang heeft geduurd, een heel terechte vraag. Maar iedereen begrijpt dat we in tijd van krimp zuinig moeten omgaan met de plekken die er zijn. We willen de markt niet overvoeren, zodat er straks ergens leegstand is. "

Meer berichten
Shopbox