Donderdag ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland.
Donderdag ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland.

Berkelland vriendelijker voor dementerende en mantelzorger

Berkelland mag zich vanaf nu een 'dementievriendelijke gemeente' noemen. Donderdag ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland. Dit betekent dat de gemeente Berkelland samen met ondernemers, organisaties en inwoners forse stappen gaat zetten om te komen tot een samenleving waarin er plaats is voor mensen met dementie.

Borculo - En dat is hard nodig. Berkelland telt zo'n 900 mensen met dementie of klachten die daar op wijzen. "En dan vergeten we nog vaak al die mensen die als mantelzorger zorg dragen voor deze mensen. Daarom is het een serieus probleem, zeker als je beseft dat het aantal de komende jaren alleen maar zal stijgen", aldus Bannink. Een op de vijf mensen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met een vorm van dementie. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing explosief stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die lijden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen. Marijke van Haaren: "Er ligt een gezamenlijke uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen."

Alzheimer Nederland adviseert gemeenten over de wijze waarop zij de samenleving kunnen informeren en ondersteunen in het omgaan met dementie. Hiervoor heeft zij onder andere een speciaal stappenplan ontwikkeld dat uiteindelijk resulteert in het predicaat 'dementievriendelijke gemeente'.

Zo hebben in Berkelland al in 2016 diverse organisaties de handen ineen geslagen en het platform dementie Berkelland opgezet. Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie ook voor de komende periode te verbeteren. En er is bestuurlijk draagvlak ontstaan om een aantal projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en blijvend te ondersteunen om vervolgens te komen tot het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' van Stichting Alzheimer Nederland.

De gemeente gaat onder meer werken aan voorlichting met als doel taboeverkleining, uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen, plannen ontwikkelen om mensen met dementie in te zetten als vrijwilliger en het bevorderen van de inzet van domotica.

 

Meer berichten
Shopbox