Foto: Stefan Wegdam

Sies en Markerink: 'PCOB is er niet om te klagen'

NEEDE - De Protestants Christelijke Ouderen Bond Neede en omstreken ziet een bloeiende toekomst voor Berkelland. Voorzitter Henk Markerink verwacht dat Neede en de omliggende dorpen garen gaan spinnen bij de komst van de N18. "Ik beschouw Berkelland als een groeibriljant", zegt Markerink. Maar de preses plaatst ook een paar kanttekeningen bij de actuele ontwikkelingen.

Hij hoopt dat politici na de verkiezingen aan de slag gaan met een goed ouderenbeleid. "Over de toenemende digitalisering bij de gemeente maken we ons zorgen. Niet alle ouderen hebben de kennis om daar goed mee om te gaan. Ook pleiten we voor meer seniorenwoningen in een seniorenvriendelijke omgeving. Er moet voor ouderen gebouwd gaan worden."

De voorzitter van de vereniging met zo'n 300 leden wil graag nog eens onder de aandacht brengen waar zijn organisatie zich mee bezighoudt. PCOB Neede en omstreken buigt zich niet alleen over vraagstukken voor ouderen. "We zijn er voor de hele gemeenschap. Ouderen en jongeren kunnen niet zonder elkaar. Samen maken we de maatschappij." De organisatie bestaat uit meerdere werkgroepen. Een van die werkgroepen is de lokale belangenbehartiging 50+ers. Ook daarvan hanteert Markerink de voorzittershamer. Secretaris van de de lokale belangenbehartiging 50+ers is Niels Sies. Deze groep trekt niet alleen aan de bel als er klachten zijn. De werkzaamheden zijn veelomvattend. "We hebben jaarlijks diverse besprekingen. Twee keer in het jaar zitten we bij de politieke partijen aan tafel. Er zijn zeven partijen. Dus daarvan zijn er veertien bijeenkomsten. Verder hebben we zes keer in het jaar overleg met de wethouder. Ook met de welzijnsraad, zorginstellingen en het Voormekaarteam wordt gesproken. Het is dus niet zo dat we alleen voor de verkiezingstijd in actie komen", zegt Markerink. "We zijn een meedenkende organisatie. Onze insteek is dat op positieve wijze te doen. We zijn er niet om te klagen."

Toch zijn er enkele punten waar Markerink zich zorgen om maakt. Niet alle senioren kunnen goed met de computer overweg. "In het gemeentehuis gebeurt heel veel digitaal. Sommige ouderen hebben daar moeite mee. Wij zijn voor keukentafelgesprekken. Daardoor ontstaat een veel beter beeld van de leefsituatie." Ook de vereenzaming baart hem en Sies zorgen. "Senioren in de wijk klinkt leuk, maar het moet wel kunnen. Ze hebben hulp nodig. Maar wat gebeurt er als er geen mantelzorg is? Dan zitten ze soms de hele dag alleen thuis. Wij pleiten voor seniorenwoningen op loopafstand van de voorzieningen."

Meer berichten
Shopbox