Er werd gezamenlijk een muurtje gebouwd en dit werd symbolisch weer afgebroken door de wethouder.
Er werd gezamenlijk een muurtje gebouwd en dit werd symbolisch weer afgebroken door de wethouder.

Omdenken door vertraging nieuwbouw Sterrenpalet

Maandag 5 februari is het startsein gegeven voor de verbouw/nieuwbouw van IKC het Sterrenpalet aan de Prins Bernardstraat. Per 1 augustus zullen de 'Juliana' en het Sterrenpalet fuseren en zij zullen in de herfst gaan verhuizen.

Eibergen - Alle leerlingen, kinderen van de peuteropvang, het bestuur van VCO, opvang organisatie VCO-Kinderdomein, wethouder Han Boer, aannemersbedrijf Kormelink en installatiebedrijf WSI verzamelden zich die dag bij het nieuwe kindcentrum. Er werd gezamenlijk een muurtje gebouwd en dit werd symbolisch weer afgebroken door de wethouder.

De afgelopen maanden is er vooral gesloopt aan de buitenzijde van het gebouw en is het toekomstige speelterrein vrij gemaakt. De komende weken wordt gestart met de sloopwerkzaamheden in het gebouw. Na het slopen wordt er begonnen met de opbouw.

Verwacht wordt dat de ruwbouw-werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn. Daarna zullen de terreinwerkzaamheden en de afbouwwerkzaamheden in het gebouw worden gerealiseerd. Dat betekent dat de verhuisdatum niet in de zomervakantie zal zijn, maar in de herfstvakantie.

De beide kindcentra hadden gehoopt in de zomer te kunnen verhuizen, maar zullen de periode tussen de zomer- en herfstvakantie benutten om er met alle kinderen een speciale tijd van de maken met als hoofdthema 'Verhuizen'. Omdenken heet dat!

Meer berichten